Startsida
Om Amoroso
Program
KontaktEditor: Christer Mildh tel:0730-40 35 09

Kontakt info@amoroso.se

Amorosokören I SOLLENTUNA

Styrelse

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot 1
Ledamot 2
Ledamot 3,

KörledareMonica Wahlgren, tel: 073-526 28 08
Christer Mildh, tel: 0730-403 509
Solveig Kark, tel: 070-7837573
Ingegärd Bäckström, tel: 070-259 45 34
Björn Zachrisson, tel: 072-384 43 60
Aina de Besche, tel. 076-826 37 77
Annika Holmberg, tel: 0736-550 462

Deltar i styrelsens möten vid behov.

Kontakt med styrelsen via e-post: info@amoroso.se